Predajca

Názov:PCOMP
IČO:37630733
DIČ:1045306086
IČ DPH:SK1045306086
Mesto:Sereď
PSČ:92555
Adresa:Pekárska 1169/14
Telefón:0903589908
E-mail:pavelsopuch@gmail.com
Kontakt:Pavel Sopúch
č. živnostenského registra: 202-18507

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23