PrevádzkareňPCOMP
Pekárska 1169/14
92555 Sereď


: 0903589908
: pavelsopuch@gmail.com

SídloPavel Sopúch
Hulácka 425
925 55 Vinohrady nad Váhom

: 37630733
: 1045306086
: SK1045306086
č. živnostenského registra: 202-18507

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23